Idrogen verd per chasadas privatas, quartiers d'abitar e vischnancas

Ils ultims onns èsi vegnì adina pli simpel e favuraivel d'installar indrizs solars sin ils tetgs d'edifizis. Tras quai profiteschan pli e pli bleras chasadas, interpresas e vischnancas da l'atgna producziun d'electricitad.

Per las proprietarias ed ils proprietaris da chasa n'èsi fin ussa dentant anc betg uschè simpel da profitar cumplainamain da la producziun d'electricitad: vender l'electricitad che na vegn betg duvrada n'è betg exnum la meglra opziun en vista a las indemnisaziuns adina pli bassas. Ultra da quai producescha la fotovoltaica energia mo durant il di.

Sch'ins è ord chasa u dovra da temp en temp pli pauca electricitad, vegn quella atgnamain sfarlattada cun la furnir en la rait cunter indemnisaziuns bassas – che pon schizunt anc vegnir reducidas. Senza in accumulatur electric ston ins cumprar vitiers l'energia ch'ins dovra la saira, la notg e la damaun, per part per pretschs maximals. En vista als pretschs odierns n'è quai betg ina situaziun ideala.  

I dat dentant en il fratemp adina dapli soluziuns per accumular energia – ed intginas da quellas tiran a niz l'idrogen verd.

Quest artitgel è protegì dal dretg d'autur.

Per plaschair inditgar Vossa adressa dad e-mail per leger l'artitgel. Future Areas Commembranzas pon prender invista directamain da quests artitgels.  S'annunziar tar u daventa commembra u commember.