Past, Present & The Sustainable Future

L'interdependenza da Leadership, Circular Economy, Corporate Social Responsibility ed Environmental, Social & Governance pretenda ina resposta a la suandanta dumonda: Co duain las interpresas transfurmar ils concepts da la Circular Economy (CE), da la Corporate Social Responsibility (CSR) e da l'Environmental, Social & Governance (ESG) en acziuns ed implementar els a moda persvadenta ed autentica en la strategia da la firma?

Quest artitgel è protegì dal dretg d'autur.

Per plaschair inditgar Vossa adressa dad e-mail per leger l'artitgel. Future Areas Commembranzas pon prender invista directamain da quests artitgels.  S'annunziar tar u daventa commembra u commember.